Jesteśmy organizacją NON PROFIT! W naszej pracy stawiamy na dobrą ekonomię czyli taką formę naszego przedsiębiorstwa, która obok kwestii finansowych stawia na rozwiązywanie problemów społecznych. Wybraliśmy drogę przedsiębiorstwa społecznego bo jest to bardzo dobre rozwiązanie na prowadzenie zaangażowanej społecznie działalności.

%

Całkowity zysk na cele statutowe

Jako przedsiębiorstwo społeczne przeznaczamy wszystkie dochody na cele statutowe. Prowadzimy działalność pożytku publicznego co umożliwia nam korzystać z pieniędzy publicznych. Ważnym elementem naszej spółdzielni jest prowadzenia działalności gospodarczej w oparciu o pracę naszych członków i współpracowników. 100% zysku z działalności gospodarczej przeznaczamy na cele statutowe naszej spółdzielni.

Staramy się zawsze pamiętać o społecznym charakterze naszego przedsiębiorstwa

Artur Ziemacki

Prezes Zarządu

%

Demokratyczne zarządzanie

Najważniejszą władzą w naszej spółdzielni jest Walne Zgromadzenie Członków. Prowadząc działalność wypracowaliśmy specjalne metody pracy. Każda z naszych usług i działalności społecznych jest oparta na pracy zespołowej. Członkowie spółdzielni oraz nasi współpracownicy mają nieoceniony wpływ na kształt produktów zarówno społecznych jak przygotowanych dla klienta biznesowego.

Dbamy oto abyśmy jako członkowie i współpracownicy byli zaangażowani w podejmowanie wspólnych decyzji

Anna Ziemacka

Kierownik Biura

W naszym przedsiębiorstwie społecznym cały wypracowany zysk przeznaczamy na cele statutowe brak jest praktyki dzielenia zysku między członków. Chcemy rozwiązywać problemy społeczne a za jeden z ważniejszych uważamy bezrobocie. Budujemy wspólnie naszą spółdzielnię w oparciu o wspólną pracę

%

Brak podziału zysku między członków

W celach zwiększonej kontroli naszych finansów prowadzimy pełne księgi rachunkowe.

Alicja Ziemacka

Skarbnik Zarządu

Nie dzielimy nadwyżki bilansowej wypracowywana przez naszą spółdzielnię między członków. Wszelkie dochody przeznaczamy na cele zawarte w naszym statucie oraz na działalność pożytku publicznego. Jesteśmy organizacją pozarządową i dlatego chcemy rozwiązywać problemy społeczne.

%

Brak podziału nadwyżki bilansowej między członków